Kunders persondata

 

Ved mødeaftale

Ved kundens henvendelse registrerer Nyt Skab kundens navn, telefonnummer og evt. email-adresse til brug ved forberedelse til mødet, herunder udsendelse af bekræftelse og påmindelse. Såfremt mødet afholdes på kundens adresse, registreres denne også. Med mindre anden aftale indgås (se nedenstående), slettes dataene efter 2 måneder fra seneste mode Medarbejdere i salgsafdelingen har adgang til disse data.

 

Ved afgivelse af ordre

Ved indgåelse af aftale om levering registrerer Nyt Skab kundens navn, adresse, telefonnummer og email-adresse til brug for opfyldelse af aftalen. Dataene opbevares i 2 år fra afleveringsdatoen. Ledelse og medarbejdere i Nyt Skab’s salgsafdeling og bogholderi har adgang til disse data.

Kunden kan til enhver tid få oplyst, hvilke persondata Nyt Skab har registreret om kunden, og kan anmode om at få dem slettet, så længe det ikke hindrer Nyt Skab’s fuldførelse af aftalerne.

Fakturakopi med navn og adresse opbevares dog altid i mindst 5 år for opfyldelse af regnskabs- og bogføringsloven.

Kundedata overdrages kun til tredjepart, som har direkte med opfyldelse af aftalerne at gøre. Disse har skriftligt indgået aftale med Nyt Skab om at slette dataene, når deres arbejde er fuldført.

Ved henvendelse til Nyt Skab fås kopi af virksomhedens skema for behandling af kundedata.

Back to top button